Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wykorzystanie OZE w działalności przedsiębiorstwa PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GRAMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

  • Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GRAMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
  • Działanie: 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
  • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Perspektywa: 2014 - 2020
  • Wartość projektu: 396 060,00 zł
  • Dofinansowanie z UE: 177 100,00 zł
  • Województwo: lubelskie Powiat: włodawski

Opis projektu:

W ramach projektu zostaną utworzone dwie instalacja fotowoltaiczne o mocy 49,92 kW każda, zamontowane na dachach budynków wnioskodawcy przy ul. Przemysłowa i Żołnierzy WiN we Włodawie. Każda Instalacja składa się z 156 sztuk paneli po 320W. Do połączenia paneli fotowoltaicznych z siecią zasilającą zostanie wykorzystany 3-fazowy inwerter o mocy 50 kW, zainstalowana zostanie rozdzielnica z zabezpieczeniami i ogranicznikami przepięć. W celu zabezpieczenia instalacji zastosowane zostaną ochronniki przepięć DC typu 1(lub typu 1+2) oraz ochronniki przepięć AC typu 1(lub typu 1+2) w skrzynce przyłączeniowej TGPV. Ochronę przeciwprzepięciową stanowić będą modułowe ograniczniki przepięć. Ponadto, w ramach wykorzystania TIKW zamontowane zostanie urządzenie do inteligentnego zarządzania energią: pozwalającego ograniczyć moc w punkcie przyłączenia do sieci poprzez indywidualną analizę maksymalnego poboru energii z sieci w korelacji z produkcją energii elektrycznej w instalacji, zapewniające pośrednią inteligentną kontrolę obciążeń, przesyłanie i odbieranie danych nt. produkcji energii w instalacji z wykorzystaniem technologii „chmury”. Dzięki wykorzystaniu lokalnych prognoz generacji energii fotowoltaicznej i uczenia się obciążenia urządzeń, energia może być wykorzystywana bardziej efektywnie. Urządzenie pozwala na stały dostęp do informacji o pracy instalacji i osiąganych parametrach. Wnioskodawca dysponuje pełną gotowością do realizacji inwestycji: dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana instalacja, odpowiednim zapleczem finansowym. Inwestycja z uwagi na wielkość instalacji (instalacja poniżej 50 kW montowana na dachu budynku) nie wymaga wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, pozwolenia lub zgłoszenia robót budowlanych, opinii środowiskowej. Wnioskodawca odprowadza podatki do US znajdującego się na terenie województwa lubelskiego.